kinderen blazen kaarsjes uit

Missie, visie, kernwaarden

Onze missie

Kinderopvang Schoonhoven staat voor een professionele verzorging, opvoeding en begeleiding van kinderen in een veilige en uitdagende omgeving. We zijn daarbij gericht op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in groepsverband. We zijn professionals die competent en vaardig hun vak uitoefenen. Dat doen we altijd in overleg met jou als ouder.

 • Opvang van kinderen van 0 jaar tot einde basisschoolleeftijd;
 • Gaan er vanuit dat elk kind uniek is;
 • Opvang voor kinderen met een opvallende ontwikkeling;
 • In het belang van het kind en opvangaanbod werken we lokaal en regionaal met organisaties samen;
 • Samen met ouders zorgen voor hun kind.

Onze visie

Wij richten ons met een dienstenpakket van kinderopvang in groepsverband (met onder andere kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang) op klanten in gemeente Krimpenerwaard en omstreken. Wij onderscheiden ons in ons streven naar kwaliteit. We hebben de ambitie bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, inclusief kinderen met een opvallende ontwikkeling. Dit doen wij met een breed pakket aan diensten, afgestemd op de wensen van ouders en kinderen, tegen een reële prijs/kwaliteit. Wij kennen onze samenwerkingspartners en zij kennen ons.

Onze kernwaarden

Drie kernwaarden zijn voor ons van grote waarde: betrouwbaarheid, kwaliteit en ondernemerschap. We willen een betrouwbare partner voor je zijn, die met je meedenkt en goed inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en met een kwaliteitsniveau waar je van op aan kunt. Bij alles wat we doen, zullen we deze waarden als uitgangspunt gebruiken.

Dit zijn onze beloftes aan jou en je kind:

Onze kernwaarde ‘Betrouwbaarheid’

 • Wij communiceren open en eerlijk.
 • Wij zijn voor ouders een organisatie waar zij op kunnen rekenen. Ouders en kinderen kunnen van ons op aan dat zij bij ons terecht kunnen, vandaag maar ook morgen.
 • Wij bieden continuïteit en komen onze afspraken na.
 • In het belang van een goed pedagogisch klimaat werken wij met andere organisaties samen en zijn daarin een betrouwbare partner.
 • Wij werken op een respectvolle wijze met elkaar samen.

Onze kernwaarde ‘Kwaliteit’

 • In ons pedagogisch handelen staat het belang van het kind centraal.
 • Kwaliteit begint bij onze medewerkers. Zij zijn competent en vaardig, voelen zich betrokken bij onze organisatie en krijgen voldoende ruimte zich te ontwikkelen.
 • Wij werken daarom alleen met gediplomeerde medewerkers, voeren een opleidings- en scholingsbeleid en hechten veel waarde aan een stimulerend werkklimaat.
 • We werken volgens kwaliteitsnormen. Op de locaties wordt gewerkt volgens ons pedagogisch beleidsplan en de groepswerkplannen.
 • Wij zijn onderscheidend in de kwaliteit van ons opvangaanbod.

Onze kernwaarde ‘Ondernemerschap’

 • Wij reageren proactief op veranderingen en werken resultaatgericht zonder winstoogmerk.
 • Wij dragen daar waar mogelijk bij aan een duurzame samenleving.
 • Onze medewerkers zijn zich bewust van het bedrijfsmatige aspect van de organisatie.
 • Dit draagt ertoe bij dat Kinderopvang Schoonhoven een financieel gezonde organisatie is, die kan blijven investeren in optimalisering van de dienstverlening.
 • We gaan hierbij uit van de vraag van onze klanten.